Meilleurs moments du match de Lee Yong Dae & Ko Sung Hyun VS Koo Kien Kieat & Tan Boon Heong : http://www.youtube.com/watch?v=1OPlSHP1nHk